search
Tmr_poster_final_0420

현실비경/Towards Mysterious Realities

2018.04.26-2018.06.24
Tmr_poster_final_0420
Img_2127
Img_2130
Img_2131
Img_2132
Img_2135
Img_2136
Img_2138
Img_2141
Img_2142
Img_2147
Img_2148
Kakaotalk_moim_7nakjkqtut0lk9bnrogybu2a8lrryd
Kakaotalk_20180506_175035757
TMR_영중문_핸드아웃.pdf
TMR_소책자.pdf
TMR_보도자료.pdf

  • 일시: 4월26일(목)- 6월24일(일)
  • 장소: 토탈미술관, 스페이스 55
  • 큐레이터: 에이미 청, 신보슬
  • 참여작가: 어우 슈이, 프란시스코 카마쵸, 장 쳰치, 친 정더, 훙 쯔졘, 허우 쥔밍, 쉬 쟈웨이, 임흥순, 조동환+조해준, 리 랴오, 옥인 콜렉티브, 프라작타 포트니스 등 총 12명/팀

  • 오프닝 파티: 2018. 04. 26(목) 15:00
  • 네트워크파티: 2018. 04. 26(목) 18:00, 스페이스 55
  • 아티스트 토크: 2018. 04. 19(목) 15:00
  • 큐레이터 토크: 2018. 04. 28(토) 13:00

Date | April. 26 – June. 24, 2018
Venue | Total Museum of Contemporary Art, Space 55
Curator | Amy CHENG, Nathalie Boseul SHIN
Artist | AU Sow-Yee, Francisco CAMACHO, CHANG Chien-Chi, CHIN Cheng-Te, James T. HONG, HOU Chun-Ming, HSU Chia-Wei, IM Heung-Soon, Donghwan JO + Haejun JO, LI Liao, Okin Collective, Prajakta POTNIS

Opening | 2018. 04. 26(Tue.) 15:00
Network Party |  2018. 04. 26(Tue.) 18:00, Space55
Artist Talk |  2018. 04. 19(Tue.) 15:00
Curator Talk |  2018. 04. 28(Sat.) 13:00

Co-organizer |  

Sponsor | 
            

::관람안내::

-관 람 시 간: 오전 11시 ~ 오후 6시 (5시 30분까지 입장), 월요일 휴관, 공휴일 운영

-관   람   료: 성인 3,000원

-무 료 관 람: 토탈미술관 멤버 및 동반 1인 / 평창동 주민 / 서울예고 학생 / 박물관·미술관 학예사 자격취득자

                  학생인솔교사 / 장애인 및 동행보호자 / 기초수급대상자 및 차상위 계층 / 65세 이상 


more English information